Non-fiction

The Legendary Luttihkuizens from De Valk

In 2019 Pau's mother Frances Luttikhuizen wrote about the history of her family, from their origins in the Netherlands and their emigration to the United States in the early 1900s to the present. Pau helped her edit the text and designed the final book, which contains numerous family photographs and documents. 282 pages.

El 2019 Frances Luttikhuizen, mare d'en Pau, va escriure la història de la seva família, des dels seus orígens a Holanda i la seva emigració als Estats Units a començaments del segle XX fins a l'actualitat. Pau la va ajudar a editar el text i va dissenyar el llibre final, amb nombroses fotografíes i antics documents de la família. 282 pàgines.

En 2019 Frances Luttikhuizen, madre de Pau, escribió la historia de su família, desde sus orígenes en Holanda y su emigración a Estados Unidos a comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Pau la ayudó a editar el texto y diseñó el libro final, con numerosas fotografias y antiguos documentos de la familia. 282 páginas.

Ramona. Apunts per a un retrat

Ramona. Notes for a Portrait (2013) is a biography of Pau's maternal grandmother, Ramona Herrero (1897-1980). Written in Catalan, it includes an interview with Ramona and several pages of old family photographs. Written and designed by Pau Estrada. 168 pages.

Ramona. Apunts per a un retrat (2013) és una biografia de l'avia materna d'en Pau, Ramona Herrero (1897-1980). Inclou una entrevista amb ella i diverses pàgines amb fotografies de l'àlbum familiar. Escrit i dissenyat per Pau Estrada. 168 pàgines.

Ramona. Notas para a un retrato (2013) es una biografía de la abuela materna de Pau, Ramona Herrero (1897-1980). Incluye una entrevista con ella y diversas páginas con fotografías del álbum familiar. Texto y diseño de Pau Estrada. 168 páginas.

Marta Estrada. Una sinceritat esfereïdora

Marta Estrada. A Hearbreaking Sincerity (2019) is an introduction of the Catalan artist Marta Estrada (1925-1965), including a complete catalogue of her artwork, a biographical introduction, related articles on her career and contemporary reviews and references. Text, research and design by Pau Estrada. 114 pages.

Marta Estrada. Una sinceritat esfereïdora (2019) és una introducció a la figura de la pintora i escultora catalana Marta Estrada (1925-1965). Inclou el catàleg de la seva obra, una introducció biogràfica, diversos articles sobre la seva obra i nombroses crítiques i referències contemporànies. Text, recerca i disseny de Pau Estrada. 114 pàgines.

Marta Estrada. Una sinceridad desgarradora (2019) es una introducción a la figura de la pintora y escultora catalana Marta Estrada (1925-1965). Incluye el catálogo completo de su obra, una introducción biográfica, diversos artículos sobre su obra y numerosas  críticas y referencias contemporáneas. Texto, investigación y diseño de Pau Estrada. 114 páginas.