Pau Estrada

Pau Estrada (Barcelona, 1961) is an illustrator, writer and documentary film maker. He studied English philology at the University of Barcelona and illustration at the Rhode Island School of Design in the United States as a Fulbright scholar. He has illustrated many children's books both in Spain and in the United States.  

Pau Estrada (Barcelona, 1961) és il·lustrador, escriptor i realitzador de vídeos documentals. Va estudiar filologia anglesa a la Universitat de Barcelona i art i il·lustració a Rhode Island School of Design als Estats Units amb una beca Fulbright/La Caixa. Ha il.lustrat nombrosos llibres infantils a Espanya i als Estats Units.

Pau Estrada (Barcelona, 1961) es ilustrador, escritor y realizador de vídeos documentales. Estudió filología inglesa en la Universidad de Barcelona y arte e ilustración en la Rhode Island School of Design con una beca Fulbright/La Caixa en Estados Unidos. Ha ilustrado numerosos libros infantiles en España y Estados Unidos.